Kontakt-BHP

Inż. Krzysztof Boruta
Główny Specjalista ds. BHP i P.POŻ, Ergonomii i Prawa Pracy
Placówka Oświatowo – Szkoleniowa „Spec-Szkol” Szkolenia i Nadzory BHP

Wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 3/2005 został dokonany na podstawie art. 82 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. z póź. zm.)

97-500 Radomsko ul. Kotarbińskiego 9, Tel.: 44 682 35 78, 600 808 954
NIP 772-100-84-26, REGON 590 35 05 10
e-mail: borutak@poczta.onet.pl
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 października 2005 roku zmieniające Rozporządzenie w sprawie szkolenia BHP (Dz.U. nr 196 poz. 1420) wskazuje kto może prowadzić działalność szkoleniową z zakresu BHP a mianowicie: Placówki Oświatowo – Szkoleniowe, osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą.

bhp1