Dodatkowe informacje

Firma ponadto realizuje:
– ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
– opracowuje instrukcje stanowiskowe dla maszyn i urządzeń oraz procesów
– sporządza dokumentację przekazania maszyn i urządzeń do eksploatacji
– sporządza sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego: opłaty produktowej, emisji spalin
– prowadzi poradnictwo w sprawach pracowniczych (akta osobowe, urlopy, umowy o pracę, świadectwa pracy, rozwiązywanie umów o pracę, systemy i rozkłady czasu pracy, nagrody, kary, ewidencje czasu pracy, gospodarkę, odzież roboczą i ochronną) oraz realizację zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy.

informacja